Indkaldelse til generalforsamling med dagsorden

Kilde: Virum/Sorgenfri Håndboldklub
Profilbillede
Marie Munk

Nyheden er fra Virum/Sorgenfri Håndboldklub

Onsdag den 18. april kl. 19:19 i Virum Hallen afholdes der ordinær generalforsamling for Virum-Sorgenfri Håndboldklub.


Der er nu 14 dage til og i henhold til §8 i vedtægterne udsendes den endelige indkaldelse til generalforsamlingen med dagsorden derfor nu.  


Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal fremsendes til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse, jf. §8 i vedtægterne.


Flere af de nuværende medlemmer af bestyrelsen har valgt, ikke at genopstille til bestyrelsen og det drejer sig om følgende personer:

 • Formand - Peer Sjødahl
 • Kasserer - Fredrik Abiltrup
 • Bestyrelsesmedlem - Palle Kronholm
 • Bestyrelsesmedlem - Kim Andersen 
 • Suppleant - Lone Bit Thræn


Dagsordenen:

 • Valg af dirigent.
 • Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 • Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 • Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse.
 • Behandling af forslag fra bestyrelse og medlemmer.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
 • Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 • Fastsættelse af kontingent
 • Eventuelt.


Med venlig hilsen


Bestyrelsen

Virum-Sorgenfri Håndboldklub

Denne artikel er skrevet af Marie Munk og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Virum/Sorgenfri Håndboldklub.
Flere artikler